Iskolánkról

A helyi általános iskola több száz éves múlttal dicsekvő intézmény, a Vértes lábánál fekvő kis faluban található, ahol az emberek háborítatlan nyugalomban élnek és összetartó faluközösséget alkotnak. Mindennapjainkat meghatározza a természet közelsége, a karnyújtásnyira elterülő hegyek, dombok és rétek tarka sokszínűsége. Kristálytiszta a levegő, a Nagy-legelő felett figyelő szemmel köröz a parlagi sas. Ez a madár több mint száz éve él környezetünkben, s ahol a madarak királya gyökeret ereszt, ott érdemes letelepedni, mert ez a faj csak az érintetlen és élhető közegben képes fennmaradni.

Érdemes itt gyermeket nevelni, hisz intézményeink biztonságosak, a szülőnek nem kell aggódnia a kábítószer, a dohányzás és a mostanában jellemző testi erőszak káros hatásai miatt.

A „mi iskolánk” kicsit más, mint az átlagos tucat intézmény. A 8-15 fős osztályok ideális teret biztosítanak az itt tanító pedagógusoknak az oktatáshoz, a képességek kibontakoztatásához.

Több sajátos nevelési igényű tanulóval is foglalkoznak pedagógusaink, akiknek sikerült beilleszkedni a kis osztályközösségbe. Olyan légkört alakítottunk ki, amelyben a gyermek a főszereplő, ahol minden tanuló arcvonásait ismeri a tanító néni, ahol mindenki figyel a másikra.

Az óvoda és az iskola is német nemzetiségi intézmény, a nyelv oktatása kiemelt óraszámban történik. A kompetenciamérések eredményei az országos átlag feletti értéket mutatnak, büszkén elmondhatjuk és számtalan példa is bizonyítja, hogy a tőlünk kikerülő gyerekek sikeresen felvételiznek a közép- és felsőoktatási intézményekbe, több tanulónk ért el kimagasló eredményt egyetemi német nyelvi szakon.

Fontos szempontnak tekintjük a környezet megismertetését, ezért sok túrát szervezünk a környéken, mert a táj és az élővilág beszédesebb minden tananyagnál.

Rendezvényeinkkel és gazdag programkínálatunkkal kiemelkedünk a környező települések köréből, sokszínű és ötletgazdag csapat tervez és szervez.


Dolgozóink

Igazgató: Terjékné Hadlacki Csilla tanító, közoktatás vezető

Igazgató helyettes: Hajdúné Juhász Andrea tanár

Ügyviteli dolgozó: Fejes Zsolt

Osztályfőnökök- 2022/20223

1. Varga Csilla Tünde tanító

2.. Gál Viktória Adrienn tanító

3. Regenhart Ágnes tanító

4. Sárosi Ferencné tanító

5. Marton László tanár, magyar nyelv és irodalom- történelem

6. Csányi Noémi tanárnő, nemzetiségi német nyelv

7. Hajdúné Juhász Andrea tanárnő, kémia-biológia- természetismeret; fejlesztő pedagógus

8. Bene-Szabados Veronika tanárnő, matematika-fizika-digitális kultúra; könyvtáros

Munkaközösség vezetők:

alsós: Gál Viktória Adrienn

felsős: Csányi Noémi

DÖK segítő pedagógus: Ocskay Édua Anna 


További tanáraink, tanítóink: 

Csepeli Aliz tanárnő, biológia- testnevelés, gyógytestnevelés

Illés Richárd tanár, ének 

Karácsonyi Péter tanár, földrajz  

Lukácsné Zimán Katalin tanárnő, német

Ocskay Anna Édua gyakornok

Sinka Anikó gyógy-tornász

Százados Zsuzsanna- gyógypedagógus

Technikai dolgozók:

Somogyi Árpádné,  Palkó Krisztián


Elérhetőség

 Cím: 8085 Vértesboglár, Alkotmány u. 14.   
Telefon: 06-22-354-104   E-mail: iskola.vertesboglar@gmail.com

                                 Iskolánk facebook oldala >>Közérdekű adatok

OM azonosító: 030146

Adószám: 15835437-2-07

Fenntartó: 

Székesfehérvári Tankerületi Központ. Elérhetősége: 

e-mail: szekesfehervar@kk.gov.hu

honlap: https://kk.gov.hu/elerhetoseg-szf

Önkormányzat: 

honlap: Vértesboglár, a szép falu

Iskolai könyvtár elérhetősége: honlap